اولین زن روزنامه نگار ایرانی

30 شهريور 1393 ساعت 19:32

مریم عمید مُلَقَب به مُزَین سلطنه، دُخترِ پزشکِ قُشونِ ناصرالدین شاه، را اولین روزنامه نگارِ زن در ایران می دانند. «مزین السلطنه» اولین نشریه زنان ایران را راه اندازی کرد؛ اولین نشریهٔ زنان در ایران بانامِ شکوفه را در سال ۱۲۹۲ انتشار داد.کد مطلب: 2754

آدرس مطلب: https://www.mizenaft.com/gallery/2754/1/اولین-زن-روزنامه-نگار-ایرانی

ميز نفت
  https://www.mizenaft.com