اولین مهدکودک در ایران

11 مهر 1393 ساعت 23:34

اولین مهد کودک ایران با نام " ایران " توسط خانم " برسابه هووسپیان " ٬ از ایرانیان ارمنی دهه 30 خورشیدی در خیابان " معتمد الدوله " با مجوز وزارت فرهنگ تاسیس شد. هووسپیان در دانشگاه ژنو سوییس درس خوانده بود . از آن تاریخ تا امروز نیاز به مهدکودک ها آنقدر توسعه یافته است که کمتر شهری در ایران وجود دارد که مهد کودک نداشته باشد.کد مطلب: 3057

آدرس مطلب: https://www.mizenaft.com/gallery/3057/1/اولین-مهدکودک-ایران

ميز نفت
  https://www.mizenaft.com