خودروی جدید ضد شورش یگان ویژه ناجا

16 مهر 1393 ساعت 14:34

فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی از تولید خودروهای سدکننده و نفوذ کننده براساس الگوهای جدید در داخل کشور و توسط این یگان خبر داد.کد مطلب: 3189

آدرس مطلب: https://www.mizenaft.com/gallery/3189/1/خودروی-جدید-ضد-شورش-یگان-ویژه-ناجا

ميز نفت
  https://www.mizenaft.com