پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 2 شهريور 1393 ساعت 22:56 https://www.mizenaft.com/gallery/2061/1/میدان-ولیعصر-سال-1350 -------------------------------------------------- عنوان : میدان ولیعصر سال 1350 -------------------------------------------------- متن :