پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 18 مرداد 1393 ساعت 16:33 https://www.mizenaft.com/gallery/1676/1/این-مرد-قرار-جای-نعمت-زاده-بگیرد -------------------------------------------------- عنوان : این مرد قرار است جای نعمت زاده را بگیرد -------------------------------------------------- گفته می شود محمد فوزنده قرار است جایگزین نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت شود. متن :