پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 9 شهريور 1393 ساعت 2:16 https://www.mizenaft.com/gallery/2253/1/پلی-اصفهان-بازمانده-دوران-ساسانیان-سال-1325 -------------------------------------------------- عنوان : پلی در اصفهان بازمانده از دوران ساسانیان در سال 1325 -------------------------------------------------- متن :