پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 11 بهمن 1400 ساعت 13:54 https://www.mizenaft.com/gallery/32397/1/نشت-خطوط-نفتی-خلیج-تایلند -------------------------------------------------- عنوان : نشت خطوط نفتی خلیج تایلند -------------------------------------------------- میز نفت - نشت خطوط نفتی خلیج تایلند، به سواحل ری یونگ رسیده است.یک مقام ارشد تایلندی اعلام کرد قسمتی از نفت نشتی خطوط زیرآب در خلیج تایلند، به سواحل شرقی استان «ری یونگ» رسیده است. متن :