پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 24 خرداد 1401 ساعت 20:05 https://www.mizenaft.com/news/33224/حمل-نفت-140-سال-پیش -------------------------------------------------- عنوان : حمل نفت؛ 140 سال پیش -------------------------------------------------- میز نفت - اسبی در خیابانی سنگفرش شده روبروی کشتی‌های بادبانی که در یکی از اسکله های شهر نیویورک، 1883 لنگر انداخته‌اند، منتظر است تا بشکه های نفت را به کشتی ها ببرد. متن : اسبی در خیابانی سنگفرش شده روبروی کشتی‌های بادبانی که در  یکی از اسکله های شهر نیویورک، 1883 لنگر انداخته‌اند، منتظر است تا بشکه های نفت را به کشتی ها ببرد. . در پس‌زمینه در میان جنگل دکل‌های کشتی‌ها، پل بروکلین به تازگی تکمیل شده قابل مشاهده است. (عکس از فردریک لوئیس/گتی ایماژ)