پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 12 مهر 1400 ساعت 13:56 https://www.mizenaft.com/news/31156/یک-نامه-مهم-درباره-ایثارگران-نفت -------------------------------------------------- عنوان : یک نامه مهم درباره ایثارگران نفت -------------------------------------------------- میز نفت - نماینده اهواز خواستار اجرای بند "د" قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در خصوص پرسنل شرکتی در وزارت نفت شد متن :