پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 11 مهر 1393 ساعت 23:34 https://www.mizenaft.com/gallery/3057/1/اولین-مهدکودک-ایران -------------------------------------------------- عنوان : اولین مهدکودک در ایران -------------------------------------------------- اولین مهد کودک ایران با نام " ایران " توسط خانم " برسابه هووسپیان " ٬ از ایرانیان ارمنی دهه 30 خورشیدی در خیابان " معتمد الدوله " با مجوز وزارت فرهنگ تاسیس شد. هووسپیان در دانشگاه ژنو سوییس درس خوانده بود . از آن تاریخ تا امروز نیاز به مهدکودک ها آنقدر توسعه یافته است که کمتر شهری در ایران وجود دارد که مهد کودک نداشته باشد. متن :