پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 15 مرداد 1400 ساعت 22:22 https://www.mizenaft.com/news/30635/دیدار-دبیرکل-اوپک-رئیسی-عکس -------------------------------------------------- عنوان : دیدار دبیرکل اوپک با رئیسی|عکس -------------------------------------------------- متن :