پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 9 مهر 1401 ساعت 3:22 https://www.mizenaft.com/news/33957/وضعیت-اسفناک-دیپلماسی-انرژی -------------------------------------------------- عنوان : وضعیت اسفناک دیپلماسی انرژی -------------------------------------------------- میز نفت - عبدالرضا داوری کارشناس اقتصاد سیاسی در توییتی به وعیت اسفناک دیپلماسی انرژی پرداخت. متن :