پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 27 تير 1400 ساعت 11:41 https://www.mizenaft.com/news/30509/ماموریت-خارجی-بهروز-نعمتی -------------------------------------------------- عنوان : ماموریت خارجی برای بهروز نعمتی؟ -------------------------------------------------- متن :