پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 29 مهر 1398 ساعت 14:36 https://www.mizenaft.com/news/25056/سقوط-میزان-کشف-نفت-گاز-دنیا -------------------------------------------------- عنوان : سقوط میزان کشف نفت و گاز دنیا -------------------------------------------------- سقوط میزان کشف نفت و گاز دنیا به کمترین میزان در ۷۰ سال اخیر متن :