پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 15 مهر 1394 ساعت 6:56 https://www.mizenaft.com/news/9485/تصویر-تاکسی-بنز-پلاک-اصفهان-کالیفرنیا -------------------------------------------------- عنوان : تصویر تاکسی بنز با پلاک اصفهان در کالیفرنیا -------------------------------------------------- مرسدس بنز 190 مدل دهه 1950 با پلاک نارنجی (تاکسی) اصفهان در منطقه وودلند هیلز کالیفرنیا/آمریکا! متن : ميزنفت: مرسدس بنز 190 مدل دهه 1950 با پلاک نارنجی (تاکسی) اصفهان در منطقه وودلند هیلز کالیفرنیا/آمریکا!     منبع: پارسینه