پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 24 آبان 1400 ساعت 0:11 https://www.mizenaft.com/news/31707/عکسی-خاص-چاه-های-نفت-کویت -------------------------------------------------- عنوان : عکسی خاص از چاه های نفت کویت -------------------------------------------------- میز نفت - ای تصویر مربوط به جنگ اول خلیج فارس است که پس از حمله آمریکا به کویت، صدام حسین بیش از 600 حلقه چاه را منفجر کرد. متن :