پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 7 آبان 1398 ساعت 16:33 https://www.mizenaft.com/news/25119/سهم-جنگ-تجاری-سقوط-قیمت -------------------------------------------------- عنوان : سهم جنگ تجاری در سقوط قیمت -------------------------------------------------- سهم ۷۰ درصدی کاهش تقاضا و جنگ تجاری در سقوط قیمت نفت در سال ۲۰۱۹ متن :