پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 5 اسفند 1393 ساعت 16:02 https://www.mizenaft.com/news/5381/وخامت-صنعت-نفت-گاز-درياي-شمال-انگليس -------------------------------------------------- عنوان : وخامت صنعت نفت و گاز درياي شمال انگليس -------------------------------------------------- صنعت نفت و گاز درياي شمال انگليس، به علت سقوط بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني و بالا بودن هزينه ها ، به بدترين وضعيت طي چهار دهه گذشته مبتلا شده است. متن : به گزارش «ميزنفت» به نقل از آریا، براساس بررسي ساليانه صورت گرفته توسط نهاد ` صنعت نفت و گاز انگليس`، در سال ۲۰۱۴ ، سقوط بهاي نفت خام و افزايش هزينه ها سبب شده است که اين بخش ۵ميليارد و ۳۰۰ ميليون پوند بيشتر از درآمد حاصل از فروش نفت وگاز، صرف پوشش هزينه ها و سرمايه گذاري کند.  براساس گزارش ساليانه اين نهاد، اين براي اولين از دهه ۱۹۷۰ ميلادي است که شرکت هاي فعال در حوزه نفت و گاز انگليس دچار چنين وضعيتي مي شوند .  اين گزارش مويد آن است که ميزان سرمايه گذاري در بخش صنعت نفت و گاز انگليس که شامل عمليات جديد حفاري اکتشافي مي شود، در سال گذشته ميلادي روند کاهشي داشته است.  به گزارش نهاد صنعت نفت و گاز انگليس، در سال گذشته ميلادي از ۲۵ عمليات حفاري مصوب، فقط ۱۴ حفاري اکتشافي صورت گرفته است.  بر اساس اين گزارش ، انتظار مي رود که در سال جاري ميلادي شرکت هاي فعال در حوزه نفت و گاز انگليس بين هشت تا ۱۴ حفاري صورت دهند که فقط پنج حلقه چاه در اين سال به مرحله بهره برداري خواهد رسيد.  براساس گزارش صنعت نفت وگاز انگليس در سال گذشته ميلادي ميزان سرمايه گذاري در اين بخش ۱۴ ميليارد و ۸۰۰ ميليون پوند بوده است که انتظار مي رود در سال جاري ميلادي با کاهش قابل توجه بين ۹ ميليارد و ۵۰۰ ميليون پوند تا ۱۱ ميليارد و ۳۰۰ ميليون پوند باشد .  به گزارش اين نهاد ، در سال گذشته ميلادي ميزان توليد نفت وگاز انگليس يک درصد کاهش داشته است.  براساس گزارش هاي منتشر شده ، سقوط بهاي نفت خام در بازار جهاني سبب شده است که شماري زيادي از کارکنان شرکت هاي نفتي فعال در درياي شمال در معرض خطر بيکاري قرار گيرند.  در حوزه هاي نفتي درياي شمال در حال حاضر بيش از ۴۰۰ هزار نفر مشغول کار هستند.