پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 28 آبان 1401 ساعت 0:47 https://www.mizenaft.com/news/34336/انتقاد-پتروشیمی-میرکاظمی -------------------------------------------------- عنوان : انتقاد پتروشیمی ها از میرکاظمی -------------------------------------------------- میز نفت - احمد مهدوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی: ما هر کیلو اوره را 13 هزار تومان عرضه می کنیم در حالی که گاز را با نرخ متر مکعبی 4 هزار تومان دریافت می کنیم و در نهایت نیز بخش زیادی از این محصول به دیگر کشورها قاچاق می شود. سوال اینکه آیا دولت نباید قانون را اجرا کند؟ آیا سازمان برنامه و بودجه نباید از قانون اطاعت کرده و ما به التفاوت را به پتروشیمی ها تحویل دهد؟ چرا سازمان برنامه و بودجه حق تولیدکننده را نمی دهد؟ این سازما تنها سازمان بودجه و ضد تولید است! متن :