پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 30 شهريور 1393 ساعت 19:32 https://www.mizenaft.com/gallery/2754/1/اولین-زن-روزنامه-نگار-ایرانی -------------------------------------------------- عنوان : اولین زن روزنامه نگار ایرانی -------------------------------------------------- مریم عمید مُلَقَب به مُزَین سلطنه، دُخترِ پزشکِ قُشونِ ناصرالدین شاه، را اولین روزنامه نگارِ زن در ایران می دانند. «مزین السلطنه» اولین نشریه زنان ایران را راه اندازی کرد؛ اولین نشریهٔ زنان در ایران بانامِ شکوفه را در سال ۱۲۹۲ انتشار داد. متن :