پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 21 آبان 1398 ساعت 11:34 https://www.mizenaft.com/news/25247/بزرگترین-صادرکنندگان-نفت -------------------------------------------------- عنوان : بزرگترین صادرکنندگان نفت -------------------------------------------------- بزرگترین صادرکنندگان نفت دنیا در ۲۰۱۹ متن :