پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 2 خرداد 1399 ساعت 13:46 https://www.mizenaft.com/news/27353/رفیق-شهرام-جزیاری-نفت-عکس -------------------------------------------------- عنوان : رفیق شهرام جزیاری در نفت |عکس -------------------------------------------------- متن :  به یمن وزارت زنگنه، الیاس حضرتی نفتی شده است. می‌خواهند برای کسی حکم مدیریت بازرسی وزارت نفت را صادر کنند که با شهرام جزایری به «کله‌پزی» می‌رود و گذر ایام می‌کند. این انتصاب می‌تواند یکبار دیکر ثابت کند که ژنرال تا چه اندازه به مبارزه با فساد اعتقاد دارد!