۰
۲۵
تخلف قانونی وزارت نفت در روز موعود

وزارت نفت همچنان در تسخیر بازنشستگان

از امروز بيش از صدها مدير نفتي بايد از كار بركنار شوند تا مرتكب خلاف قانون نشوند. طبق قانون جديد منع به كارگيري بازنشستگان در دستگاه‌هاي دولت، امروز مهلت براي بازنشستگان وزارت نفت نيز تمام است و صدها بازنشسته كه با «تدبير» وزير نفت به سمت‌هاي مديريتي با حقوق‌هاي متعارف و غيرمتعارف منصوب شده بودند بايد سمت‌هاي خود را ترك كنند.
وزارت نفت همچنان در تسخیر بازنشستگان
به گزارش ميزنفت٬ چند روز پيش از رأي اعتماد مجلس به بيژن نامدار‌زنگنه، وي به رسانه‌ها گفت كه قرار است ژنرال‌ها را به جاي گروهبان‌ها به كار گيرد. او مديران دولت گذشته را گروهبان ناميد و از ژنرال‌هاي خود رونمايي كرد كه اغلب بازنشسته بودند ولي وزير نفت به نشانه اعتماد به تجربه، صنعت نفت را در بحران خاموشي قرار داد.

نوع چيدمان مديريتي در وزارت نفت به هيچ عنوان شباهتي به يك سازمان پويا نداشت و روزمرگي و سكون در نفت به وضوح مشاهده شد. به عنوان نمونه وزير نفت بازنشسته‌اي را بر رأس مديريت شركت نفت و گاز پارس منصوب كرد كه نه تنها هيچ پيشرفتي در پروژه‌ها ثبت نكرد بلكه سرعت پيشرفت پروژه‌ها را با وجود تزريق منابع مالي مناسب با پسرفت بزرگي همراه كرد. آمارها نشان مي‌دهد در 30 ماه پاياني دولت دهم ميانگين پيشرفت فيزيكي پروژه‌ها 1.5 درصد بود كه در 30 ماه نخست فعاليت دولت يازدهم به 0.5 درصد كاهش پيدا كرد كه خود مؤيد ضعف در يكي از انتصاب‌ها بود.

از اين دست انتصابات در نفت به وفور يافت مي‌شود اما نكته مهم‌تر در اين باره،  اذعان وزير نفت به بالا بودن سن مديريت در نفت است؛ زنگنه كه وزارت نفت را به عرصه‌اي براي بازنشستگان با حقوق‌هاي غيرمتعارف تبديل كرده است، همواره از لزوم كاهش سن مديريت در نفت گفته است ولي با اين وجود در مقابل كنار رفتن بازنشستگان طفره مي‌رود.

تعدادي از مديران فعلي وزارت نفت پس از سال‌ها خانه‌نشيني و حضور در بخش خصوصي به علت بازنشستگي با فراخوان وزير نفت به كار فراخوانده شدند و قراردادهاي جالبي نيز با آنها منعقد شد ولي خروجي كار چيزي نبود كه انتظار مي‌رفت به طوري كه مدافعان وزير هم از اين اقدام زنگنه انتقاد كردند.


*قانون چه مي‌گويد؟
مجلس شوراي اسلامي سال گذشته براي پايان دادن به بالا بودن سن مديريت در دستگاه‌هاي دولتي، طرح اصلاح ماده (95) قانون مديريت خدمات كشوري را در دستور كار قرار داد. شهريور سال جاري بود كه مجلس تصميم گرفت طرح دو‌فوريتي درباره ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان و بازخريدشدگان در دستگاه‌هاي اجرايي را مصوب كند كه با رأي بالايي به تصويب رسيد.

شوراي نگهبان در جريان تأييد اين قانون،  ممنوعيت هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان در خصوص دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند، ابهام دارد. پس از بازگشت دوباره اين مصوبه به مجلس،  اصلاحاتي در نظر گرفته شده كه بر اساس آن،  در ماده واحده اين طرح از تاريخ ابلاغ اين قانون به كار‌گيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته يا بازخريد شده يا بشوند در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب هشتم مهرماه 1386 و تمامي دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحا از بودجه عمومي كل كشور استفاده مي‌كنند، ممنوع است.

طبق مواردي از اين اصلاحيه، حداكثر ساعات مجاز براي استفاده از بازنشستگان، يك سوم ساعات اداري كارمندان رسمي است و حق‌الزحمه اين افراد متناسب با ساعات كاري آنها حداكثر معادل يك سوم كارمندان رسمي همان شغل تعيين و پرداخت مي‌شود.

مجلسي‌ها در تبصره 3 دستگاه‌هاي مشمول را نيز مكلف كردند ظرف مدت 60 روز از تاريخ ابلاغ اين قانون، آن دسته از افرادي را كه برخلاف مفاد اين قانون به كار گرفته شده‌اند از خدمت منتزع و با آنان تسويه‌‌حساب كنند. افراد مذكور نيز بايد ظرف مهلت قانوني مقرر سمت و پست خود را ترك كنند. همچنين پرداخت هرگونه وجهي پس از اين مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است.

در ادامه اين قانون آمده است كه نهادهاي دولتي كه از بودجه عمومي دولت ارتزاق مي‌كنند مشمول اين قانون هستند. در تبصره يك اين طرح آمده است كه مقامات مذكور در ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري از اين قانون معاف هستند.

مواردي كه اين ماده آن را پوشش مي‌دهد عبارتند از رؤساي سه قوه،  نواب رئيس مجلس،  معاون اول، استانداران،  نمايندگان مجلس،  سفرا،  معاونان وزير. سمت‌هايي كه بين اين موارد نيستند شامل قانون ممنوعيت بازنشستگان هستند. نكته مهم در اين تبصره تبديل واژه «اجازات خاصه» به «اجازات رهبري» است. اين بدان معني است كه مثلاً وزير نفت بايد براي ادامه كار مديران بازنشسته خود كه تعدادشان فراوان است از رهبري مجوز ادامه فعاليت‌شان را دريافت كند.

در تبصره دوم ماده اصلاحي 95 نيز به دولت تكليف شده است كه دستگاه‌هاي موضوع اين قانون در صورت لزوم مي‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتي استفاده كنند. اين تبصره مي‌گويد حداكثر ساعت مجاز براي استفاده از بازنشستگان،  يك سوم ساعت كاري كارمندان رسمي است و حق‌الزحمه  آنها متناسب با ساعت كاركرد و حداكثر يك سوم ساعت كارمندان رسمي مشابه همان شغل تعيين و پرداخت مي‌شود.

تبصره 3 اما به مجموعه دولت تكليف كرده است ظرف مدت 60 روز از «ابلاغ» اين قانون بايد آن را اجرا و با مديران بازنشسته تسويه حساب كرده و آنها را بركنار كند. مديران بايد پست‌هاي خود را ترك كنند و پرداخت هر مبلغي با هر عنواني در حكم تصرف در اموال دولتي است. با توجه به اينكه اين قانون دوم خرداد ماه به دولت ابلاغ شده است از امروز بايد صدها مدير نفتي به خانه بر‌گردند.


*موضع دیوان محاسبات
اين وزارتخانه سعي در تفاسير عجيب و غريب از اين قانون دارد و همچنان به‌دنبال تمديد حضور بازنشستگان است اما ديوان محاسبات رسماً نظر خود را اعلام كرده است و بر آن اساس همه بازنشستگان حتي مديراني كه مجوز دولت را نيز دارند از دوم مرداد نبايد در سازمان‌هاي خود حاضر باشند. امروز در وزارت نفت بحران بزرگي به‌وجود خواهد آمد كه مقصر اول و آخر آن شخص وزير نفت است كه اين وزارتخانه را تبديل به وزارتخانه‌اي پير كرده است.


*وزارت نفت چه کرد؟
این وزارتخانه و مدیران ارشد آن همواره از حکومت قانون در نفت می گویند و با تاکید بر اجرایی کردن امور قانونی٬ سعی در ارائه تصویری ناب از قانون پذیر بودن دارد که با توجه به عدم اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان٬ این تصویر مخدوش بنظر می رسد و نشان می دهد که این وزارتخانه قوانین روشن و مشخص را گزینشی اجرا می کند.

از وزارتخانه و وزیری که به فانون مقید نیست قطعا نباید انتظار داشت که مورد انتقاد افکار عمومی قرار نگیرد؛ از زنگنه که همواره برای امور کارکنانی و منابع انسانی بر قانون تاکید دارد و با استناد به بندهای پیچ در پیچ قانونی تفسیرهای به ضرر کارکنان را اجرایی می کند انتظار است از قانون شفاف منع بکارگیری بازنشستگان تبعیت کرده و وزارت نفت را از چاه طولانی مدیریت ژنرال های بازنشسته رهایی دهد.
 
شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۵
کد مطلب: 14071
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *


كارشناس نفت
Iran, Islamic Republic of
خلاصه شما با اين مطالب همش مي خواهيد بازار گرمي كنيد.هر كي نداند فكر ميكند شماها چقدر پاك و طرفدار حقوق كاركنان نفت هستيد.برخي از انتقادها درست ,ولي ما هنوز يادمان نرفته مديريت 8 ساله دولت گذشته چه بلايي سر صنعت نفت آورد.شما رو بخدا اينقدر فيلم بازي نكنيد.
از عسلویه
وزیری که قانون را اجراء نمی کند چطور انتظار دارد که کارکنان مقرراتی را آقای وزیر وضع میکند رعایت و اجراء نمایند ؟!!!
بیژن زنگنه کلا به کسی پاسخگو نیستند
علی
Iran, Islamic Republic of
شما باید سنگ زنگنه را به سینه بزنید وقتی از نیرو آوردت به نفت یک کارمند ساده دون پایه بودی ولی حالا به یمن زنگنه ماشاالله چشم نخوری با شاه فالوده نمیخوری
کارشناس ارشد نفت
Iran, Islamic Republic of
دوست عزیز کارشناس در دولت قبل وضع نفت خیلی بهتر از الان بود دوره وزارت مهندس نوذری را یادتان رفته و دوره سردار قاسمی با همه تحریم ها و محدودیت ها مدیران بنظر من پاکدست تر بودند نه حالا که کسانی مدیر هستند که شرکت خصوصی دارن
با زنشسته
Iran, Islamic Republic of
فرش قرمز برای مدیران بازنشسته نفت در شرکت های صندوق بازنشستگی نفت پهن شد و مدیران در حال رایزنی برای مدیریت در شرکت های صندوق شدند تا خدای ناکرده شبی را بدون حقوق نجومی بر بالین نگذارند
کارمند وزارت نفت
Iran, Islamic Republic of
برادر ارجمند جناب آقای وزیر مگر خود حضرتعالی چند روز پیش بخشنامه نکردین مبنی بر اینکه دوستانی که دو سال مانده تا بازنشست شوند نباید به سمت مدیریتی منصوب شوند؟جهت استحضار حضرتعالی روز پنجشنبه 31/ 4 1395 مدیر عامل محترم نفت مرکزی این مصوبه را لغو و برای یکی از حضرات حکم مدیر عاملی را صادر نمود.
امیدوارم این موضوع به استحضار مقام عالی وزارت برسد
Germany
اقای دکتر اکبری هم که کمتر از یک سال به بازنشستگی داره اخیرا به سمت مدیر عاملی شرکت پتروپارس منصوب شذ.
علی
Iran, Islamic Republic of
وزیر تکنوکرات همینه دیگه.در پادگان وزارت نفت هیچ کس به جز جناب وزیر حق اظهار نظر ندارن
Hamid
Iran, Islamic Republic of
خداوکیلی مگه این مملکت قانون نداره مگه ریس جمهور نداره مگه مجلس نداره.اهالی محترم مجلس یه کاری بکنید این چه وضعشه آخه این آقا هر کاری دلش می خواد می کنه.من که ناامیدم از اینا یکی برا من توضیح بده چجوری اینارو به حضرت آقا برسونیم که این بابا داره کشورو نابود می کنه
علی
Iran, Islamic Republic of
این بابا میاد میگه که نیروی مازاد داره خب اگه داره چرا نمیزاری این پیرمردا برن.خدایی این پیرمردا خودشون خجالت بکشن برن حرام این پول از گلوتون پایین نمیره این پولا حق چهارتا جوان تحصیل کردست
کارمند نفت
Iran, Islamic Republic of
جناب زنگنه با سیاست برون سپاری و بکارگیری افراد بازنشسته عملا تحرک و پویایی در بزرگترین صنعت کشور را از بین برده و نیروی انسانی صنعت نفت به نابودی میکشاند
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
من نميدونم سردبير عصر نفت وساير افراد خبرنگار مربوطه چه خصومت ودق ودلى از شركت نقت وگاز پارس ومدير عامل به حق اقا متخصص مسىول وپاك دست دارنند ايشون بسيار پر كار هستند وجاى تعجب است كه به جاى ايشون افراد بدون تجربه در مسند قرار بگيرند من برنامه ايشون را در صدا وسيما دنبال كردهام وبايد احسن وافرين به ايشون گفت بخاطر سرزندگى تلاش وزحمات بسيارى كه مى كشنند واكه ايشون از نظر دولت ووزير محترم فاقد اين خصوصييات بودند مسلم بدونيد حتما كنار گذاشته ميشدند ومتاسفانه اگر كمى انصاف داشته باشيم به خاطر پيشرفت مملكت وصنايع زير بنايي كشور اينقدر زير اب همو نميزنيم قدري تحمل بايد كرد وبدونيد اين ميز ها تا ابد به هيچ كس وفا نمىگنه بخصوص در بحث قانونى كردن پرداخت حقوق وپاداشها كم كم اين دشمنى ها پاىان خواهد گرفت انشاللله
Iran, Islamic Republic of
اگه تمام افعال این کامنت رابرعکس کنیم دقیقا مطابق واقعیت میشه
نفت وگازپارس
Iran, Islamic Republic of
دقیقا" مشخصه که از وابستگان و عناصر شعبانپور هستید.
شعبون بيمخ
Iran, Islamic Republic of
واقعا جناب شعبان پور رئيس نفت و گاز پارس، از افتخارات صنعت نفت نه تنها ايران بلكه در دنيا هستند.. لطفا به جاي اينكه از صدا و سيما پيگير بشيد از يكي از كارمندان اين شركت جويا بشيد ببينيد چه بلايي بر سر نفت و گاز پارس اومده.
نفت و گاز
Iran, Islamic Republic of
حالا خوبه عصر نفت دقيقا داره مشكلات نفت و گاز و عمدتا وزارت خونه رو اطلاع رسانى ميكنه.والا ما كه هميشه توى بازديدهاى هفتگى مدير عامل حضور داريم غير از جلوبردن پروژه بدون كاركارشناسى و ميدان دادن بيخود به پيمانكار وتحقير كارفرما چيزديگه اى نديديم.
اصل نفت و گاز پارس
Iran, Islamic Republic of
مدیر پرکار و تلاش گر مکه داریم مگه میشه اونم نفت و گاز پارس
شعبون
Iran, Islamic Republic of
شعبانپور یک فرد مغرور و از خود راضی و فاقد قوه تصمیم گیری است.
محسن
Iran, Islamic Republic of
فک کنم این پیرمردا آخرشم روی صندلی و پشت میزشون بمیرن وشهید حساب شن.وزیر با این کار حق جوونای متخصص ونخبه رو میخوره.قطعا تا چندسال دیگه چیزی تحت عنوان متخصص در نفت نخواهیم داشت
شرکت نفت
Iran, Islamic Republic of
جناب وزیر نفت با سلام
متن احکام جنابعالی برای برخی بازنشستگان که ۷۰ سال دارند مبین نکاتی به شرح زیر است:
- بسیار مبتدیانه تحریر شده است که گواه تعجیل در تهیه احکام بوده است .
- در متن احکام به معذوریت قانونی جنابعالی در امکان بکارگیری ایشان تصریح شده است گویا که افراد مورد نظر در جریان قانون مذکور نبوده اند .
- در خاتمه به استفاده از خدمات ایشان به نوعی دیگر اشاره شده که منظور خدمات پاره وقت و در قالب قرارداد مشاوره است .
اگر چه جنابعالی خود یکی از پیگیری کنندگان قانون ممنوعیت استفاده از خدمات بازنشستگان یرای رهایی از فشار افکار عمومی بوده اید این مهم جای تعجب دارد که حتی همکاران بازنشسته خود از این موضوع مطلع نبوده اند .
کارمند نفت
Iran, Islamic Republic of
اقای زنگنه وزیر محترم چرا جوان گرایی نمیکنید بعد ازشما اقایان باز نشسته میخواند گرداننده صنعت نفت باشند اقایان تا کی مسمره ثمر خواهند بود چرا از مدیران جوان که توان بالایی دارند استفاده نمیشود.
علی
Iran, Islamic Republic of
همین ما کارمندان نفت بودیم وقتی زنگنه با وعده های پوچ آمده بود ما هورا می کشیدیم
نفت
Iran, Islamic Republic of
امروز نامه جالبی در شرکت دیدم مبنی بر اینکه از این پس مکاتباتی که قرار است به آقای کادر فرستاده بشه، به آقای منوچهری ارسال بشه. وریزی که اینجوری قانون رو دور میرنه دیگه ازش چه توقعی میشه داشت. اینهم از برکات دولت روحانی. وزیر محترم از آنجا که خودشون رو عقل کل می دونن، فقط به کسایی میدون میدهند که بگن چشم. بی چون و چرا.
تفویض
Iran, Islamic Republic of
معنی تفویض اختیار رو میدونی چیه؟خوب فلسفه ایجاد معاونت توسعه همین بوده دیگه. اینقدر ایراد بنی اسرائیلی نگیرید. اگه قرار بود شرکتها کماکان مستقیما با كاردر مکاتبه کنند چه نیازی به تجدید ساختار و ایجاد معاونت بود؟