تولید نفت عراق در 12 ماه گذشته/نمودار

3 آذر 1395 ساعت 11:23کد مطلب: 15757

آدرس مطلب: https://www.mizenaft.com/news/15757/تولید-نفت-عراق-12-ماه-گذشته-نمودار

ميز نفت
  https://www.mizenaft.com