ميزنفت منتشر می کند:

سخنرانی جالب تیلرسون درباره جهان نفت

22 آذر 1395 ساعت 9:33


ميزنفت/ متن زیر٬ متن سخنراني ركس. دبليو تيلرسون- مديرعامل شركت اگزون موبيل در نشست شوراي مطالعات مسائل جهاني موسسه فورت ورث است. این سخنرانی در شهر تگزاس و در 18 آوريل 2013 انجام شده که به دلیل آشنایی مخاطبان با گزینه اصلی وزارت امور خارجه آمریکا منتشر می شود.

                                              ****
براي من مايه مسرت است كه در جمع شما حاضر شده ام. شركت اگزون موبيل از پيشينه اي طولاني در حمايت از اين شورا و همكاري با آن در سراسر خاك ايالات متحده و بلكه همه دنيا برخوردار است. از نگاه ما، شوراي مطالعات مسائل جهاني گام بلندي براي گسترش گفتگوهاي ملي و ايجاد محلي براي تبادل نظرات عميق و بنيادين در بخش چشم انداز سياست هاي ملي و كندوكاو راه حل هاي فرارو محسوب مي شود.

در ادامه، من در مورد فناوري هاي پيش برنده و تكنيك هاي مديريت ريسك كه ما را قادر مي کند منابع جديد انرژي را در سراسر جهان عرضه كنيم، صحبت خواهم کرد.

انرژي، چگونه منافع زيست محيطي و اقتصادي فوق العاده اي به ارمغان مي آورد؟ و چرا با نگاهي به چالش هاي فراروي دهه هاي فرارو، ما به سياست هايي ملي نيازمنديم كه به ما اجازه مي دهد به موفقيت هاي بيشتري دست يابيم و نوآوري را در سال هاي آتي گسترش دهيم؟

بدين ترتيب ما بايد با به چالش كشيدن روش هاي پيشين تفكر كه بر اساس كمبود منابع استوار شده بودند، راهكارهاي جديدي را ارائه نماييم كه به قواعد صنعت، دولت و جامعه احترام مي گذارند. و همه آنها بايد نقش خود را در عصر دسترسي به انرژي ايفا كنند.


*فناوري ها و تكنيك هاي انقلابي
ما بايد دريابيم كه در يك دوره خاص تاريخي به سر مي بريم كه در آن، پايه هاي بازار هاي جهاني انرژي در حال مستحكم شدن هستند. پيش از سه دهه قبل دوست خوب من، جيم سلينگر،  وزير وقت انرژي ايالات متحده اعلام كرده بود آينده انرژي تيره و در دهه آتي نيز تيره تر و نا اميدكننده ترخواهد بود. ما بايد به سرعت با دستكاري اقتصادهاي خود، به اصلاح روش هاي سنتي بپردازيم؛ و فراموش نكنيم كه الگوهاي ذهني ما كه بر اساس كمبود منابع انرژي پايه گذاري شده اند، چشم انداز ملي امنيت انرژي، رويكردهاي سياست خارجي و خوش بيني در مورد آينده مشترك ما را تحت تاثير قرارداده است.

از سه دهه پيش تاكنون مردم كانادا، مكزيك و ايالات متحده به الگويي جهاني براي چگونگي تجارت همكاري و نوآوري در عرضه انرژي و منافع متقابل و پيشرفت تبديل شده اند و به ويژه در سال هاي اخير در سايه سرمايه گذاري هاي درازمدت در بخش انرژي فناوري هاي نوين و مديريت ريسك دست به دست هم داده اند تا منطقه آمريكاي شمالي را به الگويي براي بازارهاي در حال شكل گيري انرژي دنيا تبديل کنند.

ميادين نفت و گازي كه در گذشته غيراقتصادي و غيرقابل دسترس خوانده مي شدند؛ هم اينك در سايه نوآوري هاي اين صنعت به مخازن قابل اتكا و در دسترسي تبديل شده اند كه نقش مهمي در سبد انرژي هاي دنيا، بازي مي كنند.

به عنوان مثال، ما در كانادا، فناوري ها و تكنيك هاي نويني را توسعه داده ايم كه به ما امكان مي دهد توليد نفت هاي ماسه اي را عملي كنيم. اين ذخاير كه مقدار آن 170 ميليارد بشكه تخمين زده مي شود، مي تواند سوخت كل خودروهاي شخصي آمريكاي شمالي را براي 45 سال تامين كند.

در خليج مكزيك، ما در دوره اي زماني كمتر از يك نسل، حفاري در آب هاي عميق را از ترسيم برنامه ها به واقعيت مبدل کرديم و در سال هاي اخير نيز صنايع ما با همكاري هايي بي نظير، گام هاي بلندي را در بخش هاي اقدامات اضطراري و مديريت ريسك در بخش فراساحلي برداشته اند.

با چنين دستاوردها و پيشرفت هاي فزاينده اي، ما پيش بيني مي كنيم كه در دوره 25 ساله آينده، مقدار نفت توليد شده از آب هاي عميق در آمريكاي شمالي و سراسر دنيا، بيش از دو برابر خواهد شد.

سرانجام اينكه در ايالات متحده و كانادا، نوآوري هاي ارائه شده در صنعت نفت، ما را قادر خواهد کرد كه قفل هاي دستيابي به ذخاير غير متعارف جديد انرژي در اعماق ساختارهاي زمين شناسي دشوار را كه عموما منظور از آنها گازهاي شيل و نفت فشرده است، بگشاييم.

پيشرفت در اجراي حفاري هاي افقي و جهت دار و شكست هيدروليك، منابع عظيمي از نفت و گاز طبيعي را در دسترس اقتصاد آمريكا قرار داده است كه كه در كنار ايمن بودن، دوستدار محیط زیست نیز هستند. اين فناوري ها و تكنيك ها به تازگي به صنعت نفت وارد نشده اند. ما چندين دهه است كه از اين روش ها بهره مي بريم. اما عملياتي كردن آنها، نوآورانه و برهم زننده قواعد پيشين بوده است.
براي درك بهتر اين فناوري هاي انقلابي، از شما مي خواهم به اين مطلب توجه كنيد:

از سال 2008 ميلادي تاكنون، توليد گاز طبیعی ايالات متحده 19 درصد افزايش يافته است. اين مقدار گاز طبیعی مي تواند 90 درصد نياز خانواده هاي آمريكايي به اين سوخت پاك را تامین کند. بدين ترتيب فناوري هاي صنعتي، گاز طبیعی مورد نياز اقتصاد ايالات متحده، بر اساس تقاضاي كنوني را تا يك صد سال تامين مي كند. اين فناوري هاي نوين، عرضه گاز طبیعی را افزايش قابل توجهي داده و به افزايش توليد نفت نيز انجاميده است.

از سال 2008 ميلادي تاكنون، مقدار نفت توليد شده در كشور آمريكا با حدود 30 درصد افزايش، روبرو شده است. بدين ترتيب در پايان سال گذشته، افزايش حجم توليد نفت ما، بيش از كل توليد نفت كشور نيجريه كه هفتمين رتبه توليد را در ميان اعضاي اوپك در اختيار دارد، بوده است.

با بهره گيري از اين فناوري ها، دولت ما نه تنها توانسته است روند كاهش توليد نفت در 25 سال اخير را دگرگون كند، بلكه ما توانسته ايم به بالاترين رشد توليد محصولات هيدروكربني در سراسر دنيا دست يابيم.


*مزاياي اقتصادي و زیست محیطی
عرضه اين گونه هاي جديد انرژي با منافع اقتصادي گسترده اي همراه بوده است كه از جمله آنها مي توان به رشد سرمايه گذاري، ايجاد مشاغل جديد و دستيابي به رشد اقتصادي در دوره اي كه اقتصاد ما بيش از هر زمان ديگري به آن محتاج است، اشاره نمود.

تنها در سال 2011 ميلادي، صنعت نفت و گاز آمريكا 500 ميليارد دلار گردش مالي در بخش هايي نظير سرمايه گذاري، دستمزد و سود سهام پرداختي داشته است.
در تگزاس كه يكي از كانون هاي صنعت نفت محسوب مي شود، ما شاهد ايجاد هزاران فرصت شغلي جديد بوده ايم. مطالعات اقتصادي اخير نشان مي دهد كه توليد از ذخاير جديد نفت و گاز 576 هزار فرصت شغلي ايجاد کرده كه پيش بيني مي شود در سال 2020 ميلادي، اين عدد از يك ميليون نفر فراتر رود.

كل صنعت نفت و گاز طبيعي هم اينك 9.2 ميليون فرصت شغلي در خاك آمريكا ايجاد کرده كه 7.7 درصد اقتصاد كشور ما را تشكيل داده و اين صنعت همه روزه درآمدي 85 ميليون دلاري را به خزانه كاخ سفيد واريز مي كند.

از سوي ديگر، در سايه نوآوري هاي صنعتي در توليد ذخاير نفت و گاز طبيعي، در بسياري از مناطق آمريكا كه پيش از اين در چرخه ركود و ايستايي گرفتار شده بودند، موجي از اميد و فرصت هاي جديد پديد آمده است.

براي بيش از 50 ميليون آمريكايي ساكن در شهرهاي كوچك و مناطق حومه اي، درآمد سرانه بدون احتساب تورم در پنج سال گذشته با افزايش روبرو بوده در حالي كه رقم مشابه براي مناطق شهري، كاهش يافته است.

اما فراموش نكنيد كه دامنه اين نوآوري ها، فراتر از ايالت هاي دارنده ذخاير هيدروكربني بوده است. هم اينك، منافع اقتصاد انرژي در 32 ايالت فاقد طرح هاي توليد از ذخاير غیر متعارف نيز، به روشني قابل مشاهده است. به عنوان مثال، در ايالت نيويورك بيش از 44 هزار شغل در بخش انرژي وجود دارد كه بسياري از آنها با راه اندازي پروژه ميدان رسي "مارسلوس" در ايالت مجاور پنسيلوانيا ارتباط مستقيم دارند.

اين عصر جديد دسترسي به منابع انرژي، به افزايش رقابت پذيري بين المللي آمريكا در بخش هايي كه در گذشته در ركود دائمي قرار داشتند، منجر شده است.

عرضه ذخاير جديد گاز طبیعی به ما كمك نموده تا به اولويت هاي زيست محيطي مشترك خود دست يابیم. بر اساس تخمين اداره اطلاعات انرژي ايالات متحده، در سال 2012 میلادی، انتشار دي اكسيدكربن ناشي از مصرف انرژي به كمترين حد در 15 سال اخير رسيده است. دليل اين شرايط غيرعادي اينست كه ايالات متحده 50 ميليون مصرف كننده انرژي بيشتري نسبت به سال 1995 ميلادي دارد، اما حجم دي اكسيدكربن انتشار يافته همچنان با نرخ مشابه در سال 1995 میلادی، كم و بيش برابر است.


*سياستگذاري ملي براي عصر دسترسي:
در صنعت انرژي ايالات متحده، ما معتقديم كه اين تنها آغاز راه است. ما معتقديم كه ملت ما مي تواند با تامين انرژي دنيا به دستاوردهاي بيشتري دست يابد. در اين شرايط تاريخي كه ما از دوره كميابي به عصر دسترسي گام نهاده ايم، بايد موفقيت هاي خود را دريابيم  و بر اساس آن به پيش رويم. ما بايد اهميت بنيادين سرمايه گذاري نوآوري و تجارت در جهت دستيابي به نيازهاي اقتصادي و زيست محيطي را بيش از پيش دريابيم. براي رهسپاري به سوي اين هدف، ما بايد در يابيم كه صنعت، دولت و جامعه هر يك بايد نقش خود را به سوي پيشبرد مرزهاي نوآوري ايفا كنند.


*نقش صنعت در نوآوري
براي صنعت ما، همواره نخستين و كليدي ترين اولويت كار در شرايطي ايمن، اطمينان بخش و مسئوليت پذير در برابر محيط زيست است. ما بايد به بالاترين استانداردهاي انسجام عملياتي و از بخش برنامه ريزي و سرمايه گذاري تا عمليات ساخت و تكميل پروژه دست يابيم. اين كار به ايجاد اعتماد در بخش خصوصي و توانمند نمودن صنايع براي به كارگيري فناوري در روش هايي نو مي انجامد. در مناطق مختلف سراسر اين كشور، ما با موفقيت و حفظ موازين ايمني، عمليات شكست هيدروليك، حفاري افقي و ساير فناوري هاي نوآورانه را اجرا کرده ايم.

اين اقدامات صنعت انرژي را قادر نموده تا فرصت هاي شغلي و توسعه چشمگيري را ايجاد كند. همچنين اين شرايط صنايع ما را تشويق کرده كه با ايجاد ارتباط نزديك با كوچك ترين گروه هاي محلي، تكنيك هاي مديريت ريسك به همراه شيوه همكاري با مديران دولتي و محلي براي اطمينان از پاسخگويي صنعت و چگونگي كاهش آثار زيست محيطي فعاليت ها را با آنان در ميان بگذارند.

در نشست هاي بررسي مسائل شهري، ما ساز وكارهاي همكاري با رهبران محلي، جهت مطالعه آثار زيست محيطي مناطقي كه در آنها حفاري ميشود و چگونگي طراحي و حفر چاه هايي با ديواره هاي محافظ براي حفاظت از آب هاي زيرزميني و استانداردهاي مختلف پايش و نگهداري از چاه ها پس از پايان حفاري را تشريح مي كنيم. و پس از اينكه ما پرسش هاي جديدي را از سوي شهروندان دريافت نموديم، استفاده از دانش مناسب جهت ايجاد الگوهاي قانوني قابل دفاع را مورد حمايت قرار مي دهيم.


*نقش دولت ها در نوآوري
دولت ها در نوآوري نقش آفرين هستند. اين اقدامات با درك نقش بخش خصوصي آغاز مي شود. پروژه هاي انرژي داراي سرمايه گذاري هاي دراز مدت و پر هزينه هستند. الگوهاي سرمايه گذاري اين طرح ها بر مبناي دوره هاي زماني دراز مدت، طراحي و اجرا مي شوند. در صنعت نفت، دوره تكميل و استخراج از طرح ها در پاره اي موارد تا 75 سال به طول مي انجامد و در اين دوره طولانی نيز، به سرمايه گذاري مجدد براي حفظ سطح توليد نياز داريم.

آژانس بين المللي انرژي پيش بيني نموده كه صنعت جهاني انرژي تا سال 2035 ميلادي به 37 تريليون دلار سرمايه گذاري در ايجاد زير ساخت هاي توليد و عرضه انرژي نيازمند است. بر اين اساس، ما به صورت ميانگين در هر سال به 1.6 تريليون دلار سرمايه گذاري نيازمنديم.

اينك به ويژگي هاي اجراي يك برنامه سرمايه گذاري 1.6 تریليون دلاري با دقت بيشتري توجه نماييد. دولت ها با نقش منحصر به فرد خود، زمينه عملياتي شدن اين سرمايه گذاري هاي درازمدت را با ايجاد راهبردهاي مالياتي و حقوقي هموار مي كنند.

در اغلب موارد، مديران به نوسانات كوتاه مدت قيمت سهام توجه مي نمايند. اما پيشنهاد ما توجه به سياست هاي پايدار و متوازن است تا امكان سرمايه گذاري پايدار و اثربخش در افق هاي زماني درازمدت مهيا شود.

به علاوه قانون گذاران بايد فضاي اطمينان و شفافيت را به وجود آورند تا مقامات دولتي  و مديران شركت هاي تجاري به يك درك مشترك دست يابند.

سياستگذاران نيز بايد دريابند كه چگونه عدم اطمينان هاي حقوقي و سياستگذاري، مي تواند آثاري منفي بر كسب وكارهاي تجاري بر جاي گذارد.
آنان بايد دريابند كه رويكردهاي آنان، چه تاثيرات گسترده اي بر اين صنعت و سرمايه گذاري ها و نوآوري هاي آن، بر جاي خواهد گذاشت. بدين ترتيب، هزينه هاي سياست هاي آنان بر اقتصاد و مصرف كنندگان در برابر منافع ارائه شده به جامعه، قابل سنجش خواهد بود.

سياست هاي ملي بايد بر اساس دانش تخصصي و ارزيابي اقتصادي سود و زيان راهبري و اجرا شوند. به علاوه سازوكارهاي قانوني بايد يك مسير روشن و كارا براي تامين انتظارات شهروندان در بخش هاي ايمني، كارايي و حفاظت از محيط زيست فراهم كند.

ساخت خط لوله پيشنهادي كي استون ايكس ال، يك مثال روشن خروج از اين مسير است. اين پروژه نيازمند سرمايه گذاري پايدار است و منافع قابل توجهي براي جامعه ما دارد. و با وجود اجراي اين فرآيند از سوي دولت، حاميان مالي ساخت آن همچنان نيازمند كسب موافقت هاي ديگري هستند.

از سال 2008 ميلادي تاكنون و با وجود گذشت پنج سال، دولت فدرال و صنعت نفت بيش از صد نشست عمومي و جلسات گفتگوي باز برگزار نموده اند و با جمع آوري هزاران صفحه از اطلاعات مورد نياز، به دنبال پاسخگويي به پرسش هاي مطرح شده از سوي آژانس هاي فدرال و ايالتي هستند.

در اين فرآيند، فرمانداري ايالتي 14 مسير متفاوت را مورد مطالعه قرار داده تا گزارش ارزيابي آثار زيست محيطي پروژه را كه بيش از ده هزار صفحه مي باشد، منتشر نمايد. و پس از همه اين اتفاقات و دريافت نظرات شهروندان، يافته هاي دو مطالعه متفاوت ايالتي نشان مي دهد كه ساخت اين خط لوله، فاقد ريسك قابل توجهي براي انسان ها و يا محيط زيست مي باشد.

و همانطور كه شما مي دانيد بر اساس اعلام مسئولان اجراي طرح متوقف شده كه به دنبال اين تصميم، ايجاد 20 هزار فرصت شغلي در بخش ساخت خط لوله و بيش از 118 هزار شغل جديد براي كسب و كارهاي محلي ايجاد شده در مسير خط لوله در بن بست قرارگرفته است. در مجموع به ياد داشته باشيد كه دو حزب جمهوري خواه و دموكرات و اتحاديه كارگران و مديران سنديكاهاي كارگري سازندگان صنعت نفت در كنار دولت كانادا از حاميان این خط لوله پر سروصدا هستند.  بسياري از سياست گذاراني كه من با آنها گفتگو نموده ام اعلام کرده اند كه موافق ساخت اين خط لوله به عنوان بهترين گزينه انتقال نفت و گاز طبیعی هستند. و اكثر سياستگذاران از اين موضوع مطلع بوده اند كه صدها هزار مايل خط لوله در آمريكاي شمالي وجود دارد كه از بالاترين شرايط ايمني و كارآمدي برخوردارند.

البته دولت ها به صورتي ديگر نيز مي توانند از نوآوري حمايت كننند كه اين راهكار عبارت است از: آماده نمودن شرايط براي دستيابي به منابع و باز كردن  مسير براي تجارت.


با بهبود دسترسي ، سرمايه گذاري ساختار يافته و هدفمند و اجراي نوآورانه فناوري، صنعت ما مي تواند افزايش منابع عرضه را فراهم نموده و فرصت هاي جديد شغلي و توسعه اقتصادي را در آمريكاي شمالي به ارمغان آورد. در ايالات متحده، بسياري از ذخاير نفت و گاز طبيعي در مناطق فدرالي كه به همه ما تعلق دارد، جاي گرفته اند.

اما در دهه هاي اخير، محدوديت هاي زيادي براي حفاري در اين مناطق وجود داشته است. بدين ترتيب آمريكايي ها از منافع اقتصادي توسعه اين منابع محروم مانده اند. در همين حال، فناوري با پيشرفت هاي زيادي روبرو شده است. در اين دوره، ديگر يك ماشين حساب از قيمتي صدها دلاري برخوردار نيست. رايانه ها ديگر يك اتاق را پر نمي كنند. توانايي صنعت نفت در حفاري در مناطق قطبي و آب هاي عميق و حفاري چاه هاي چند شاخه، از جمله قابليت هايي می باشد كه به نظر مي رسد از سوي دولت فدرال ما، ناديده گرفته شده است.
امروزه مناطق فدرال چه در خشكي و چه در دريا، با محدوديت هاي زيادي براي فعاليت هاي اكتشاف و توليد روبرو هستند. اما امكان استخراج و توليد ايمن و مسئولانه اين ذخاير با بهره گيري از فناوري لرزه نگاري سه بعدي مدل سازي هاي رايانه اي پيشرفته مخزن و حفاري هاي افقي و چند شاخه فراهم مي باشد.

همه اين فناوري ها، به صنعت ما اجازه مي دهند كه نگاهي غير قابل مقايسه با گذشته به مخازن هيدروكربني داشته باشيم و برنامه ريزي مورد نياز جهت بيشينه نمودن نرخ بهره برداري از ميادين را طراحي نموده و آثار زيست محيطي اقدامات خويش را به كمترين ميزان ممكن كاهش دهيم. پژوهش انجام شده توسط موسسه مكنزي نشان مي دهد كه با اجراي سياست هاي رو به جلو توسط دولت، علاوه بر افزايش دسترسي به منابع و ايجاد شرايط توليد نفت و گاز طبیعی، يك ميليون فرصت جديد شغلي در ايالات متحده ايجاد شده و صدها ميليارد دلار درآمد در همه سطوح دولت پديد مي آيد.
در اين عصر نوين دسترسي، ايالات متحده به تغيير نگرش در اين بخش نيازمند است. ما هم اينك در موقعيتي قرار گرفته ايم كه نيازهاي مردم خود به انرژي مصرفي شان را تامين مي كنيم، اما به زودي به يك صادركننده بزرگ منابع انرژي تبديل خواهيم شد.

همه اين شرايط در كشوري پديد آمده كه خاطره سهميه بندي بنزين و صف هاي طولاني مقابل پمپ بنزين ها هنوز فراموش نشده است. براي سال ها، ما يكي از بزرگ ترين وارد كنندگان منابع هيدروكربني بوده ايم، اما هم اينك دروازه هاي استقلال انرژي به روي كشور بزرگ ما گشوده شده است. مطالعات اقتصادي و تحليل هاي دانشگاهي، نشان مي دهد كه با صدور مجوز صادرات فرآورده هاي نفتي، ما قادر خواهيم بود كه سرمايه گذاري هاي جديدي را جذب نماييم كه اين شرايط، به افزايش ظرفيت عرضه محصولات هيدروكربني، ايجاد شغل و بهبود تراز پرداخت كشور ما خواهد انجاميد. البته چند شركت خواهان ايجاد محدوديت براي صادرات ال ان جي هستند، اما دلايلي براي خوش بيني وجود دارد.

و صدها موسسه و مركز مختلف نظير دولتمردان و موسسات تجاري تا اقتصاددانان و شركت هاي توليدي به جمع حاميان ايده تجارت آزاد انرژي پيوسته اند.
علاوه بر اين، بازار انرژي نيز با همان اصول اقتصادي اي اداره مي شود كه ساير محصولات توليد شده در آمريكا نظير گندم و گوشت گاو تا رايانه و خودرو از آن برخوردارند. و همان طور كه ما در مورد آمريكاي شمالي شامل سه دولت كانادا مكزيك و ايالات متحده نشان داده ايم اين كشورها با افزايش امنيت و سرمايه گذاري در حوزه انرژي و توسعه تجارت آن قدرتمندتر از گذشته شده اند.


*نقش جامعه در نوآوري
در دهه هاي فرآرو، همچنين شهروندان و مصرف كنندگان نيازمند سهيم شدن در تلاش هايي هستند كه به تقويت نوآوري مي انجامد.
گفتگوها و اظهار نظرهاي عمومي بايد با توجه به واقعيت ها و دانش روز و اصول اقتصادي و قواعد فيزيك انجام گردد. ما بايد يك سازوكار جديد در دستيابي به پيشرفت فناوري دست يابيم. چرا كه كسب اين موفقيت ها با چالش هايي روبرو خواهد بود و نقش كليدي مهندسان و دانشمندان در راهبري بهبود تدريجي و ابداع روش هاي انقلابي، قابل چشم پوشي نخواهد بود.

يكي از مهمترين اولويت ها در اين مسير به بهبود استانداردهاي آموزشي  و تسهيل دستيابي به اهداف مورد نظر در حوزه هاي علمي، فناوري، مهندسي و رياضيات باز مي گردد.

اما حتي با وجود پيشرو بودن آمريكا در دهه هاي گذشته در صنعت نفت، دلايلي وجود دارد كه در مورد رقابت پذيري صنعت نفت ايالات متحده در دراز مدت نگران باشيم.

سه دهه قبل، ايالات متحده سومين كشور در جمع كشورهاي توسعه يافته در نرخ فارغ التحصيلان رشته هاي علوم و مهندسي بود. اما هم اينك بيست كشور توسعه يافته، در اين شاخص از ما پيش افتاده اند.

دانش، فناوري، مهندسي و رياضيات، نه تنها براي ملت ما از اهميت برخوردارند، بلكه اين دانشها دروازه هاي اعطاي فرصت رشد به ميليون ها دانشجوي ما هستند. و به همين دليل در سال 2007 ميلادي به تاسيس مركز ملي رشد رياضيات و علوم دست زدیم و به همين دليل، ما تاكنون به تعهدات خود براي حمايت از اين مركز پايبند مانده ايم.

ما بر اين اساس، از اين چهار رشته حمايت مي نماييم كه معتقديم دانشجويان اين چهار رشته بايد از بهترين اساتيد و برنامه هاي آموزشي چالش برانگيز برخوردار باشند. هدف ما ساده است: برنامه هايي را بيابيم كه داراي نتايج قابل سنجش بوده و امكان گسترش در مدارس و دانشگاه هاي سراسر آمريكا را داشته باشند. ما نيازمند اختراع هيچ چيز جديدي نيستيم. چرا كه همه نيازهاي ما، پيشاپيش در دسترس هستند. آنچه ما نيازمند آن به عنوان شهروند و يك جامعه هستيم، شناخت نقش آموزش در توانمندسازي فرداي دانشمندان و مهندسان است. و ما بايد از انگيزه لازم براي شناخت و ارتقاي استانداردهاي آموزشي اي كه ما را در مسير دستيابي به اهداف ما ياري مي دهد و با وجود همه موانع موجود، برخوردار باشيم.


*نتيجه گيري
در دهه هاي فرارو، تقاضاي جهان ما به انرژي افزايش خواهد يافت و اين موضوع رويكرد ما در مسير غلبه بر چالش هاي انرژي و نوآوري را شكل خواهد داد. با وجود بيش از میلیون ها انسان فاقد دسترسي به نيروي برق بر روي اين كره خاكي، براي داشتن آب سالم، پخت و پز، تصفيه فاضلاب، روشنايي و ذخيره سازي ايمن مواد غذايي و دارو، ما بايد به نياز دنياي امروز به افزايش عرضه انرژي بيش از هميشه توجه نماييم. چرا كه اين رويكرد داراي جنبه هاي انسان دوستانه ای است كه در اكثر موارد در سخنراني ها و مقالات، به آن اشاره نمي شود. اما صنعت ما در سه دهه گذشته، ثابت نموده است كه قادر به برطرف نمودن چالش هاي فرداي انرژي خواهد بود. با دستيابي به ذخاير و ايجاد فضاي مناسب جهت سرمايه گذاري، ما مي توانيم فناوري هاي جديدي بيابيم آنها را در نقاط جديدي از دنيا به كار گيريم و امكان توليد از منابع جديد انرژي را همراه با به كارگيري روش هاي ايمن كارا و مسئوليت پذير به دست آوريم.

در سايه همراهي دولت، صنعت و جامعه، ما در كنار يكديگر مي توانيم فرهنگ، آموزش و نوآوري را پيش ببريم و اطمينان خواهيم يافت كه دستاوردها و پيشرفت هاي ديروز، سنگ بناي دستيابي ما به فردايي روشن تر خواهد بود.
دیگربار از دقت نظر و همراهي شما سپاسگذارم.
 
مترجم: محسن داوري
منبع:www.exxonmobil.com
 

 


کد مطلب: 15960

آدرس مطلب: https://www.mizenaft.com/news/15960/سخنرانی-جالب-تیلرسون-درباره-جهان-نفت

ميز نفت
  https://www.mizenaft.com