سقوط میزان کشف نفت و گاز دنیا

29 مهر 1398 ساعت 14:36

سقوط میزان کشف نفت و گاز دنیا به کمترین میزان در ۷۰ سال اخیرکد مطلب: 25056

آدرس مطلب: https://www.mizenaft.com/news/25056/سقوط-میزان-کشف-نفت-گاز-دنیا

ميز نفت
  https://www.mizenaft.com