سهم جنگ تجاری در سقوط قیمت

7 آبان 1398 ساعت 16:33

سهم ۷۰ درصدی کاهش تقاضا و جنگ تجاری در سقوط قیمت نفت در سال ۲۰۱۹کد مطلب: 25119

آدرس مطلب: https://www.mizenaft.com/news/25119/سهم-جنگ-تجاری-سقوط-قیمت

ميز نفت
  https://www.mizenaft.com