​عقب‌نشینی وزارت نفت درباره طرح جامع انرژی

2 خرداد 1399 ساعت 13:47


به گزارش میز نفت، هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت به خبرگزاری فارس گفته است: انتقاداتی که برخی کارشناسان به محتوای طرح جامع انرژی داشتند ناشی از این بود که این سند را یک طرح کامل در نظر می‌گرفتند درحالی‌که این سند کامل نیست و باید برنامه‌های عملیاتی آن‌هم تدوین و ضمیمه آن شود و این برنامه‌ها باید زمان‌بندی هم داشته باشد.

 طرح جامع انرژی که بسیار خام و ابتدایی است و اشتباهات فراوانی در آن وجود دارد، موردانتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت که حالا وزارت نفت برای سرپوش گذاشتن بر آن، می‌گوید این یک طرح کلی است و باید برنامه‌های عملیاتی تصویب شود تا کامل شود! 


کد مطلب: 27354

آدرس مطلب: https://www.mizenaft.com/news/27354/عقب-نشینی-وزارت-نفت-درباره-طرح-جامع-انرژی

ميز نفت
  https://www.mizenaft.com