در خوابی عمیق | عکس

25 شهريور 1399 ساعت 18:38

اظهارات وزیر نفت در مجلس بگونه‌ای بود که گویا شخص دیگری وزیر نفت است!کد مطلب: 28349

آدرس مطلب: https://www.mizenaft.com/news/28349/خوابی-عمیق-عکس

ميز نفت
  https://www.mizenaft.com