۰

جزئیات دارایی‌های شرکت ملی گاز+جدول

جموع دارایی های شرکت ملی گاز ایران در پایان سال 1397، 119 هزار و 632 میلیارد تومان بوده است.
شرکت ملی گاز | میز نفت
شرکت ملی گاز | میز نفت
به گزارش میز نفت ، در ابتدای گزارش صورت مالی شرکت های دولتی، ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد این شرکت‌ها ارائه می شود.

*جزئیات ترازنامه شرکت ملی گاز ایران

براساس ترازنامه شرکت ملی گاز ایران در سال 1397، مجموع دارایی های این شرکت در پایان سال مذکور، رقمی بالغ بر 119 هزار و 632 میلیارد تومان بوده که شامل حدود 50 هزار و 560 میلیارد تومان دارایی های جاری و حدود 69 هزار و 72 میلیارد تومان دارایی های غیرجاری بوده است.
همچنین مجموع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام شرکت ملی گاز ایران در پایان سال 1397، رقمی بالغ بر 119 هزار و 632 میلیارد تومان بوده که شامل حدود 72 هزار و 54 میلیارد تومان بدهی ها و حدود 47 هزار و 577 میلیارد تومان حقوق صاحبان سهام بوده است.

بدهی 72 هزار و 54 میلیارد تومانی این شرکت در پایان سال مذکور شامل حدود 64 هزار و 633 میلیارد تومان بدهی‌های جاری و حدود 7 هزار و 421 میلیارد تومان بدهی های غیرجاری بوده است.
*جزئیات صورت سود و زیان شرکت ملی گاز ایران

براساس صورت سود و زیان شرکت ملی گاز ایران، سود ناخالص این شرکت در سال 1397، رقمی بالغ بر 19 هزار و 299 میلیارد تومان بوده و سود عملیاتی این شرکت که با کسر کردن هزینه های فروش، اداری و عمومی و همچنین سایر اقلام عملیاتی از سود ناخالص بدست می آید، حدود 10 هزار و 496 میلیارد تومان بوده است.

اگر هزینه های مالی و همچنین سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی شرکت ملی گاز ایران از سود عملیاتی این شرکت کسر شود، سود قبل از مالیات بدست می آید که در سال 1397 حدود 963 میلیارد تومان بوده است. زیان خالص شرکت ملی گاز ایران در سال مذکور بیش از 1070 میلیارد تومان بوده است.
گردش حساب سود انباشته شرکت ملی گاز ایران در سال 1397 مطابق جدول زیر است:

*جزئیات صورت جریان وجوه نقد شرکت ملی گاز ایران

همچنین براساس صورت جریان وجوه نقد شرکت ملی گاز ایران، جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی این شرکت در سال 1397، رقمی بالغ بر 4 هزار و 891 میلیارد تومان بوده است.

با احتساب رقم مذکور و همچنین بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی، مالیات بردرآمد، فعالیت های سرمایه گذاری و فعالیت های تامین مالی، موجودی نقد شرکت ملی گاز ایران در پایان سال 1397 بدست می آید که حدود 4 هزار و 524 میلیارد تومان بوده است.منبع : فارس 
چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۳۰
کد مطلب: 28764
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *