۰

شرکت نفت چقدر مالیات داد؟

براساس صورت مالی شرکت ملی نفت ایران در سال 97، این شرکت در سال های 1394 تا 1397، بیش از 4 هزار و 930 میلیارد تومان بابت مالیات عملکرد پرداخت کرده است.
شرکت ملی نفت ایران | میز نفت
شرکت ملی نفت ایران | میز نفت
به گزارش میز نفت ، یکی از بخش هایی که در قالب یادداشت های توضیحی گزارش صورت مالی شرکت های دولتی، توضیحاتی درباره آن ارائه می شود، وضعیت مالیات پرداختنی این شرکت هاست.

*جزئیات مالیات 4.9 هزار میلیارد تومانی پرداختی توسط شرکت ملی نفت 

براساس صورت مالی شرکت ملی نفت ایران در سال 1397، خلاصه وضعیت مالیات پرداختنی این شرکت در سال های مالی 1395 تا 1397 مطابق جدول زیر است:
براساس جدول فوق، شرکت ملی نفت ایران در سال های 1394 تا 1397، بیش از 4 هزار و 930 میلیارد تومان بابت مالیات عملکرد پرداخت کرده است.

براساس این گزارش، در راستای اجرای مفاد ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بابت مالیات عملکرد سال 1395 مبلغ 1770 میلیارد تومان واریز گردیده که با لحاظ معافیت مالیاتی حسب جزء «الف» ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مبلغ 40 میلیارد تومان مالیات ابرازی براساس درآمد مشمول مالیات ابرازی محاسبه شده است. مازاد پرداختی نسبت به مالیات قطعی به مبلغ 813 میلیارد تومان به علی الحساب سال 1397 منظور گردید و درخواست مفاصاحساب مالیاتی ارسال شده است.

علاوه بر این، در راستای اجرای مفاد ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بابت مالیات عملکرد سال 1396 مبلغ 2038 میلیارد تومان واریز گردیده که با لحاظ معافیت مالیاتی حسب جزء «الف» ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مبلغ 211 میلیارد تومان مالیات ابرازی براساس درآمد مشمول مالیات ابرازی محاسبه شده است.

براساس این گزارش، در راستای اجرای مفاد ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بابت مالیات عملکرد سال 1397 مبلغ 1933 میلیارد تومان واریز گردیده که با لحاظ معافیت مالیاتی حسب جزء «الف» ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مبلغ 448 میلیارد تومان مالیات ابرازی براساس درآمد مشمول مالیات ابرازی محاسبه شده است.

*جزئیات وضعیت مالیاتی شرکت ملی گاز ایران در سال های 92 تا 97

براساس صورت مالی شرکت ملی گاز ایران در سال 1397، خلاصه وضعیت مالیات پرداختنی این شرکت در سال های مالی 1392 تا 1397 مطابق جدول زیر است:
براساس این گزارش، مالیات بر درآمد شرکت ملی گاز ایران برای سال های قبل از سال 1392 قطعی و تسویه شده است.

همچنین برگ قطعی مالیات عملکرد سال 1392 صادر و در پی اعتراض شرکت، پرونده در شورای عالی مالیاتی نقض رای شده و به هیات ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم احاله گردیده و در حال رسیدگی می باشد.

علاوه بر این، برگ تشخیص مالیات عملکرد سال 1393 صادر شده که نسبت به آن اعتراض شده است و پرونده در هیات حل اختلاف تجدیدنظر در حال رسیدگی می باشد.

براساس این گزارش، برگ تشخیص مالیات عملکرد سال های 1394 و 1395 صادر شده و شرکت نسبت به آن اعتراض نموده است و موضوع در هیات حل اختلاف مالیات در حال رسیدگی می باشد.

به علاوه، برگ تشخیص مالیات عملکرد سال 1396 صادر گردیده و مراحل تنظیم لایحه اعتراض به برگ تشخیص صادره در حال انجام می باشد.

براساس این گزارش، کسری ذخیره مالیات عملکرد سال های 1392 تا 1395 عمدتا به علت عدم پذیرش هزینه استثنایی رای دادگاه داوری بین المللی به مبلغ 5 هزار و 900 میلیارد تومان مرتبط با قرارداد شرکت بوتاش ترکیه توسط سازمان امور مالیاتی می باشد که براساس مستندات موجود و رای قبلی در این رابطه در سنوات قبل، شرکت ملی گاز ایران پیش بینی می‌نماید که هزینه مذکور مورد پذیرش قرار گیرد.

علاوه بر این، کسری ذخیره مالیات عملکرد سال 1396 (براساس برگ تشخیص صادره)، عمدتا از بابت عدم پذیرش هزینه های مالی، زیان تسعیر ارز و همچنین لحاظ نمودن تغییرات منابع سرمایه ای بعنوان درآمد مشمول مالیات بوده که از نظر شرکت ملی گاز ایران قابل رفع در هیات‌های مالیاتی می باشد.

*خلاصه وضعیت مالیات پرداختنی شرکت‌های فرعی شرکت ملی گاز ایران

همچنین در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت ملی گاز ایران درباره صورت مالی این شرکت در سال 1397 که توسط حسابرسان سازمان حسابرسی در تاریخ 28 شهریورماه 1398 تهیه شده، با اشاره به یادداشت توضیحی 1-2-6 آمده است: طبق برگ‌های قطعی و تشخیص صادره، مالیات عملکرد و تکلیفی (شامل اصل و جریمه) شرکت ملی گاز ایران جهت سال‌های قبل لغایت پایان سال 1396 جمعا مبلغ 15 هزار و 781 میلیارد تومان تعیین گردیده که شرکت ضمن اعتراض در خصوص برگ تشخیص های صادره، نسبت به مبالغ غیرقابل قبول مالیاتی، ذخیره در حسابها منظور نموده است. مضافا ذخیره مالیات سال مالی مورد گزارش در شرکت‌های فرعی و اصلی یا براساس سود ابرازی منظور شده و یا به دلیل زیان ابرازی، ذخیره ای محاسبه و منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق، تعیین مبلغ بدهی سال‌های مذکور منوط به صدور آرای نهایی از سوی ادارات مالیاتی مربوطه می باشد.
*جزئیات وضعیت مالیاتی شرکت ملی پالایش و پخش در سال های 90 تا 97

براساس صورت مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در سال 1397، خلاصه وضعیت مالیات پرداختنی این شرکت در سال های مالی 1390 تا 1397 مطابق جدول زیر است:
براساس این گزارش، مالیات بر درآمد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در کلیه سال های قبل از سال 1389 و همچنین سال های 1393 و 1394 قطعی و تسویه شده است.

همچنین سازمان امور مالیاتی بابت مالیات عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در سال های 1390 و 1391، برگ قطعی صادر نموده است ولی با اعتراض این شرکت، موضوع اول به هیات ماده 257 قانون مالیات های مستقیم و موضوع دوم به هیات ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم ارجاع داده شده و هنوز رای هیات های مذکور به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ابلاغ نگردیده است.منبع : فارس 
شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۷
کد مطلب: 28780
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *