اولین حکم بیات صادر شد

21 مهر 1400 ساعت 17:40

با حکم عبدالحسین بیات، عباس حاجی‌صادق رئیس صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت شد.


به گزارش میز نفت، حاجی صادق با حکم بیات جایگزین خانم افخم زروانی شد که سالها در این سمت حضور داشت.

حکم انتصاب حاج صادق - میز نفت

این انتصاب از این جهت مورد توجه برخی رسانه‌ها قرار گرفت که بیشتر بازنشستگان صنعت نفت از روزهای سیاهی که زروانی به آنها تحمیل کرده بود، شکایت داشتند.


کد مطلب: 31275

آدرس مطلب: https://www.mizenaft.com/news/31275/اولین-حکم-بیات-صادر

ميز نفت
  https://www.mizenaft.com