ماجرای تصویر معروف مخازن ذخیره سازی نفت

16 آبان 1400 ساعت 1:57

میز نفت - تصویر زیر بارها در رسانه ها منتشر شده است؛ این تصویر مربوط به مخازن ذخیره سازی نفت در کارسون کالیفرنیاست که از معروف ترین مخازن ذخیره سازی نفت دنیاست.کد مطلب: 31610

آدرس مطلب: https://www.mizenaft.com/news/31610/ماجرای-تصویر-معروف-مخازن-ذخیره-سازی-نفت

ميز نفت
  https://www.mizenaft.com