عکسی خاص از چاه های نفت کویت

24 آبان 1400 ساعت 0:11

میز نفت - ای تصویر مربوط به جنگ اول خلیج فارس است که پس از حمله آمریکا به کویت، صدام حسین بیش از 600 حلقه چاه را منفجر کرد.


چاه های نفت کویت در جنگ - میز نفت


کد مطلب: 31707

آدرس مطلب: https://www.mizenaft.com/news/31707/عکسی-خاص-چاه-های-نفت-کویت

ميز نفت
  https://www.mizenaft.com