هزینه تراشی خجسته مهر برای اوجی

ورود مخبر دزفولی به انتصابات شرکت نفت

30 آبان 1400 ساعت 6:20

میز نفت - در حالی که جواد اوجی باید برای تامین سوخت زمستانی همه تمرکز خود را روی این موضوع قرار دهد، خجسته مهر با هزینه تراشی برای وزیر نفت رسما این وازتخانه را وارد حاشیه کرده است بطوری که مخبر دزفولی، شخصا پیگیری انتصابات شرکت ملی نفت را برعهده گرفته است.


به گزارش میز نفت، انتصابات ضعیف و فرقه ای در شرکت ملی نفت به حدی حاشیه ساز شده است که دامنه انتقادات را به نهاد ریاست چمهوری کشانده است و شخص معاون اول، راسا پیگیری انتصابات مدیرعامل شرکت ملی نفت را بر عهده گرفته است.

محمد مخبر دزفولی که سابقه بکارگیری محسن خجسته مهر را در ستاد اجرایی فرمان امام(ره) دارد، طی هفته های گذشته گزارش های مختلفی دریافت کرده است که نشان می دهد خجسته مهر با بکارگیری یک طبف خاص از نیروهای نفتی، انتقادات بسیاری را رقم زده است.

هفته قبل، دفتر معاون اول رئیس جمهور در نامه ای به وزارت نفت خواستار ارائه گزارشی از سوی این وزارتخانه درباره انتصابات در شرکت ملی نفت شد. تاکید این نامه، روی انتصابات قبیله ای و افراد متعلق به حلقه مریدان است.؛ موضوعی که حتی با انتقاد جواد اوجی مواجه شده است.

همین چند روز پیش بود که خجسته مهر قصد داشت یکی دیگر از انتصابان ضعیف خود را در شرکت نفت و گاز پارس انجام دهد که با ورود جواد اوجی به این انتصاب، وزیر نفت به معاون خود دستور داد تا پایان فصل سرما از صدور حکم جدید خودداری کند.

با این وجود، مدیرعامل شرکت ملی نفت با انتصابات عجیب خود صدای همه را در آورده است و دلسوزان صنعت نفت که در جبهه بندی خجسته مهر، غیرخودی محسوب می شوند این روند را موجب ناامیدی نیروهای انقلاب می دانند و دامنه اعتراضات خود را گسترش دادند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت، طی چند هفته گذشته با تصمیمات چالش ساز خود هزینه های بسیاری را برای وزارت نفت ایجاد کرده است و جواد اوجی را در موقعیتی قرار داده است که باید تاوان تصمیمات اشتباه معاون خود را پرداخت کند. 

گفتنی است میز نفت، چندی پیش در یادداشتی نسبت به انتصابات مدیرعامل شرکت ملی نفت هشدار داده و نوشته بود دود این انتصابات به چشم نظام می رود که مورد توجه نهاد ریاست چمهوری قرار گرفته است.


کد مطلب: 31779

آدرس مطلب: https://www.mizenaft.com/news/31779/ورود-مخبر-دزفولی-انتصابات-شرکت-نفت

ميز نفت
  https://www.mizenaft.com