عکسی کمتر دیده شده از یمانی و ملک فهد

24 خرداد 1401 ساعت 20:09

میز نت - ملک فهد و شیخ احمد زکی یمانی در اجلاس اوپک در الجزایر در 4 مارس 1975 الجزایرکد مطلب: 33225

آدرس مطلب: https://www.mizenaft.com/news/33225/عکسی-کمتر-دیده-شده-یمانی-ملک-فهد

ميز نفت
  https://www.mizenaft.com