ادعای یک مدیر نفتی درباره ترورش!

24 مرداد 1401 ساعت 20:32

میز نفت - یکی از مدیران نفتی اخیرا گفته است توانسته یک ترور بیولوژیک را خنثی کند!


ترور بیولوژیک مدیر نفتی - میز نفت


کد مطلب: 33641

آدرس مطلب: https://www.mizenaft.com/news/33641/ادعای-یک-مدیر-نفتی-درباره-ترورش

ميز نفت
  https://www.mizenaft.com