نیمی از ثرومتندان عرب سعودی هستند

3 اسفند 1393 ساعت 15:31

۳۹ عربستانی با ۶۵.۵ میلیارد دلار دارایی درحالی در صدر فهرست ثروتمندان عرب قرار گرفته اند که بسیاری از مردم عادی این سرزمین نفت خیز با فقر دست و پنجه نرم می کنند و این ثروت ملی نصیب شاهزادگان و درباریان آل سعود می شود.


به گزارش «ميزنفت» یه نقل از العالم،  مجله اقتصادی بین المللی فوربس فهرست ۱۰۰ نفر از ثرومتندترین اعراب را منتشر کرد. 

بر پایه این فهرست، شاهزاده ولید بن طلال با ۲۰.۴ میلیارد دلار ثروت در صدر فهرست ثروتمندان درمیان عربستانی ها و سایر کشورهای عربی قرار گرفته است.

دیگر ثروتمندان "آل سعود" شامل محمد العمودی با ۱۵.۳ میلیارد دلار و شاهزاده سلطان بن محمد بن سعود الکبیر با ۳.۵ میلیارد دلار نیز به ترتیب در رتبه دوم و سوم این فهرست قرار گرفته اند. 

همچنین محمد العیسی با ۳.۱ میلیارد دلار و عبد الله الراجحی با ۲.۴ میلیارد دلار نیز در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

برخی دیگر از ثروتمندان عربستانی که نامشان در فهرست مزبور آمده است عبارتند از:
صالح کامل: ۲.۴ میلیارد دلار.
فرزندان خاندان عجلان: ۲.۳ میلیارد دلار.
سلیمان الراجحی: ۱.۹ میلیارد دلار.
راشد عبد الرحمن الراشد و فرزندانش: ۱.۵ میلیارد دلار
عبد القادر المهیدب وفرزندانش: ۱.۴ میلیارد دلار.
محمد ابراهیم السبیعی: ۷۸۱.۳۵ میلیون دلار
عبد الله محمد الربیعة: ۶۸۸.۸۳ میلیون دلار.
عبد الرحمن عبد الله الزامل و خانواده اش: ۶۸۱.۰۲ میلیون دلار
محمد صالح حمزة صیرفی: ۶۶۸.۰۷ میلیون دلار
خالد عبد الرحمن الراجحی ۶۵۲.۵۸ میلیون دلار

این فهرست درحالی منتشر شده است که گزارشها و آمارهای غیر رسمی منتشر شده از داخل عربستان، بیانگر فقر و مشکلات مالی بسیاری از مردم این کشور نفت خیز است.


کد مطلب: 5354

آدرس مطلب: https://www.mizenaft.com/news/5354/نیمی-ثرومتندان-عرب-سعودی-هستند

ميز نفت
  https://www.mizenaft.com