۰

جاده هایی که از امروز یک‌طرفه می‌شوند

تتعطیلات عید فطر امسال که احتمالا ۴ روز است
جاده هایی که از امروز یک‌طرفه می‌شوند
به گزارش«ميزنفت»، به نقل از پلیس راه؛ پلیس از صبح دیروز، دور تازه ای از طرح تابستانی خود را شروع کرده است. از غروب دیروز هم عملا مسافرت های تعطیلات عید فطر شروع شد. جاده هراز و چالوس هم محدودیت های ترافیکی داشتند و هم البته با ترافیک سنگینی همراه بودند.

آنطور که مرکز مدیریت راه‌های کشور گزارش داده است، راهبندان صبح امروز از اتوبان تهران-کرج شروع شده.

همچنین جاده چالوس از سمت کرج، ترافیک سنگینی دارد. این درحالی است که طبق اعلام پلیس، از ساعت ۱۰ امروز، جاده کرج-چالوس یکطرفه به سمت چالوس می شود.

ترافیک آزادراه تهران-پردیس که به جاده هراز ختم می شود، نیمه سنگین گزارش شده است. علاوه بر اینکه جاده هراز هم ترافیک سنگینی دارد.

ترافیک در اتوبان کرج- قزوین هم نیمه سنگین گزارش شده است. مسیر مسافران گیلان و استان های غربی، از جاده کرج قزوین می گذرد.

بقیه جاده های کشور، ترافیک روانی دارند.

محدوديت هاي ترافيكي پايان هفته

تردد انواع موتورسيكلت ازساعت۱۲:۰۰ روز چهارشنبه ۲۴/۰۴/۹۴ الي ساعت ۲۴:۰۰ روز يكشنبه ۲۸/۰۴/۹۴ درمحورهاي كرج - چالوس، هراز، فيروزكوه ومحورتهران - سمنان - مشهد وبالعكس ممنوع است.

محور كرج - چالوس :

الف- تردد انواع تريلر وكاميون و كاميونت از محور كرج - چالوس كماكان ممنوع است .

ب- تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۰۴/۹۴ الی ۰۱:۰۰ بامداد روز پنجشنبه مورخ ۲۵/۰۴/۹۴ از مرزن آباد به سمت كرج ممنوع بوده و با اعلام مأمورين پليس راه درمحل تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۷:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۰۴/۹۴ الي۰۱:۰۰ بامداد روز پنجشنبه مورخ ۲۵/۰۴/۹۴ از كرج به سمت مرزن آباد بصورت يكطرفه خواهد بود.

ج- تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۰:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۲۵/۰۴/۹۴ الي ساعت ۰۳:۰۰ بامداد روز جمعه مورخ ۲۶/۰۴/۹۴ از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مأمورين پليس راه درمحل تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۳:۳۰ روز پنجشنبه مورخ ۲۵/۰۴/۹۴ تا ساعت ۰۳:۰۰ بامداد روز جمعه مورخ ۲۶/۰۴/۹۴ از كرج به سمت مرزن آباد بصورت يكطرفه خواهد بود.

د- تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۲:۰۰ روز جمعه مورخ ۲۶/۰۴/۹۴ تا ۰۱:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ ۲۷/۰۴/۹۴ از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مأمورين پليس راه درمحل تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۴:۳۰روز جمعه مورخ ۲۶/۰۴/۹۴ تا ۰۱:۰۰ بامداد روز شنبه مورخ ۲۷/۰۴/۹۴ از کرج به سمت مرزن آباد بصورت يكطرفه خواهد بود.

ه- تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۲:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۲۸/۰۴/۹۴ تا ۰۳:۰۰ بامداد روز دوشنبه مورخ ۲۹/۰۴/۹۴ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورين پليس راه درمحل تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۵:۳۰روز يكشنبه مورخ ۲۸/۰۴/۹۴ تا ۰۳:۰۰ بامداد روز دوشنبه مورخ ۲۹/۰۴/۹۴ از مرزن آباد به سمت کرج بصورت يكطرفه خواهد بود.

تبصره: در صورتیکه روز جمعه به عنوان روز عید فطر اعلام شد شروع محدودیت هاي یکطرفه مندرج در بند (ه) از ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۲۷/۰۴/۹۴ تا ۰۳:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۲۸/۰۴/۹۴ اعمال می شود.

محور شمشك - ديزين:

- تردد تمامی وسايل نقليه سبك و سنگين از ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۰۴/۹۴ الي ساعت ۰۳:۰۰ بامداد روز دوشنبه مورخ ۲۹/۰۴/۹۴ از محور فوق ممنوع است.

محور هراز:

الف - تردد تمامی تريلرها از محور هراز كماكان ممنوع است.

ب - تردد تمامی كاميون ها و كاميونت ها به استثناي حاملين مواد سوختي وفاسد شدني از ساعت ۰۸:۰۰روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۰۴/۹۴ الي ساعت ۰۳:۰۰ بامداد روز دوشنبه مورخ ۲۹/۰۴/۹۴ ممنوع مي باشد.

ج- تردد تمامی وسايل نقليه از ساعت ۱۳:۰۰ روز يكشنبه ۲۸/۰۴/۹۴ تا ساعت ۰۳:۰۰ بامداد روز دوشنبه ۲۹/۰۴/۹۴ از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و با اعلام مأمورين پليس راه در محل تردد كليه وسايل نقليه از ساعت ۱۵:۰۰روز يكشنبه مورخ ۲۸/۰۴/۹۴ الي ساعت ۰۳:۰۰ بامداد روز دوشنبه مورخ ۲۹/۰۴/۹۴ از آب اسك به رودهن (محدوده مشاء) بصورت يكطرفه است.

تبصره- در صورتي كه روزجمعه به عنوان روز عيد سعيد فطر اعلام شد محدوديتهاي يكطرفه مندرج در بند ( ج) از ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۲۷/۰۴/۹۴ الي ساعت ۰۳:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۲۸/۰۴/۹۴ اعمال می شود.

تردد موتورسيكلتهاي انتظامي وامدادي براي انجام مأموريت ضروري در مسير مجاز جريان ترافيك بلامانع خواهد بود.

محور فيروزكوه :

- تردد تمامی تريلرها و كاميونها به استثناي حاملين مواد سوختي وفاسدشدني از ساعت ۱۳:۰۰ الي ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ۲۴/۰۴/۹۴ و همچنين از ساعت ۰۶:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۲۵/۰۴/۹۴ تا ۰۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۲۹/۰۴/۹۴ از تهران به قائم شهر و بالعكس، ممنوع است.

محورقديم رشت - قزوین :

- تردد تمامی تريلرها و كاميونها به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسدشدني ازساعت ۰۶:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهاي پنجشنبه ، جمعه ، شنبه و يكشنبه مورخ ۲۵، ۲۶، ۲۷ و ۲۸/۰۴/۹۴ از محور قديم رشت - قزوین و بالعکس ممنوع است.

محورقديم ساوه ـ همدان و ساوه- بويين زهرا :

- تردد تمامی تريلرها و كاميونها به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسدشدني ازساعت ۱۲:۰۰روز پنجشنبه مورخ ۲۵/۰۴/۹۴ الی ۰۲:۰۰ روز دوشنبه ۲۹/۰۴/۹۴ از محورهاي فوق ممنوع است.

محور قزوين-كرج و قزوين-زنجان:

- تردد تمامی تريلرها و كاميونها به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسدشدني ازساعت ۰۶:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۲۵/۰۴/۹۴ الي ساعت۰۱:۰۰ بامداد روز جمعه مورخ ۲۶/۰۴/۹۴(باندشمالي)وهمچنين از ساعت ۰۶:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۲۸/۰۴/۹۴الي ۰۲:۰۰بامداد روز دوشنبه مورخ ۲۹/۰۴/۹۴(باندجنوبي)ازمحورهاي فوق ممنوع است.

محور بجنورد-چمن بيد-جنگل گلستان-گرگان-گلوگاه و بالعكس:

- تردد تمامی تريلرها و كاميونها به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسدشدني ازساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهاي پنجشنبه ، جمعه ، شنبه و يكشنبه مورخ ۲۵، ۲۶، ۲۷ و ۲۸/۰۴/۹۴ از محورهاي فوق ممنوع است.

محور آستارا-اردبيل و اردبيل-سرچم وبالعكس:

- تردد تمامی تريلرها و كاميونها به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسدشدني ازساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهاي جمعه ، شنبه و يكشنبه مورخ ۲۶، ۲۷ و ۲۸/۰۴/۹۴ از محورهاي فوق ممنوع است.

محور ملاير-همدان:

- تردد تمامی تريلرها و كاميونها به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسدشدني ازساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهاي پنجشنبه ، جمعه ، شنبه و يكشنبه مورخ ۲۵، ۲۶، ۲۷ و ۲۸/۰۴/۹۴ از محور فوق ممنوع است.

محور بادرود-کاشان-قم و بالعکس:

- تردد تمامی تريلرها وكاميونها و کامیونتها به استثناي حاملين مواد سوختي مجهز به GPS و فاسدشدني از مورخ ۲۴/۰۴/۹۴ لغایت ۰۳/۰۵/۹۴ از ساعت ۲۰:۰۰ الی ۰۶:۰۰صبح روز بعد از محور فوق ممنوع است.

محور نایین-انارک-خور-طبس و بالعکس:

- تردد تمامی تريلرها وكاميونها و کامیونتها به استثناي حاملين مواد سوختي مجهز به GPS و فاسدشدني از مورخ ۲۴/۰۴/۹۴ لغایت ۰۳/۰۵/۹۴ از ساعت ۲۰:۰۰ الی ۰۶:۰۰صبح روز بعد از محور فوق ممنوع است.

ممنوعيت تردد بدليل مداخلات جوي

آزادراه چالوس- مرزن آباد،مسير شمال به جنوب ،مقطع واقع در استان مازندران، بدليل ريزش كوه تااطلاع بعدي مسدود و جاده قديم مرزن آباد- چالوس به عنوان محور جايگزين معرفي مي شود.

منبع:باشگاه خبرنگاران
پنجشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۰۸
کد مطلب: 7244
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *