عمامه ۳۰۰ متری یک هندی / عکس

4 تير 1393 ساعت 2:57

سیک های هندی دستاری بر سر می گذارند که در گذشته بخشی از لباس رسمی آنها بود اما دیگر اکنون متداول نیست. این دستار بلند آبی رنگ، همراه با خنجر، زنجیره آهن، چاقو، شمشیر و در اندازه های مختلف است.


به گزارش گروه وبگردی « ميز نفت »، در یکی از جشنواره های محلی سیک های هند، مردی عمامه ای بر سر گذاشته که از ۳۰۰ متر پارچه تهیه شده است. این مرد یکی از جنگجویان این فرقه است.


کد مطلب: 857

آدرس مطلب: https://www.mizenaft.com/news/857/عمامه-۳۰۰-متری-یک-هندی-عکس

ميز نفت
  https://www.mizenaft.com