پارکی سحرآمیز و زیبا در چین! +عکس

15 مهر 1394 ساعت 7:06

آنچه که این پارک چینی را رویایی و زیبا می کند، حشرات شب تاب زیادی است که در آن زیست می کنند و به طور طبیعی شبها می درخشند.


به گزارش«ميزنفت»، این پارک در شهر ووهان چین قرار دارد و بیش از 10000 کرم شب تاب در آن زندگی می کنند. حشرات به 5 منطقه جداگانه برای جذب دسته های مختلف بازدیدکنندگان از معمولی تا پژوهشگران، تقسیم شده اند. تصاویری از این پارک افسانه ای را  مشاهده می کنید.


 

پارکی سحرآمیز و زیبا در چین
 
پارکی سحرآمیز و زیبا در چین
 
پارکی سحرآمیز و زیبا در چین
 
پارکی سحرآمیز و زیبا در چین
 
پارکی سحرآمیز و زیبا در چین
 
پارکی سحرآمیز و زیبا در چین
 
پارکی سحرآمیز و زیبا در چین
 
پارکی سحرآمیز و زیبا در چین
 
پارکی سحرآمیز و زیبا در چینمنبع: لاپلاس
 


کد مطلب: 9489

آدرس مطلب: https://www.mizenaft.com/news/9489/پارکی-سحرآمیز-زیبا-چین-عکس

ميز نفت
  https://www.mizenaft.com