مردم نگران از خطرات زیست محیطی

شکست پروژه شیل گاز در انگلستان

29 مهر 1394 ساعت 5:39

به اعتقاد تحلیلگران موسسه چتهم هاوس ، شکست پروژه شیل در انگلیس نشانگر یک فرصت از دست رفته در جهان برای مقابله با تغییرات آب و هوایی و جلوگیری از تولید بیشتر آلاینده ها خواهد بود.البته این دیدگاهی است که بسیاری از متخصصین با آن موافق نیستند. بی شک این تصمیم و تبعات آن تاثیرات زیادی خواهد داشت. این تصمیم می تواند اخرین میخ بر تابوت انقلاب شیل گاز در انگلیس باشد.


به گزارش ميز نفت، اندیشکده چتم هاوس نوشت:

به اعتقاد تحلیلگران موسسه چتهم هاوس ، شکست پروژه شیل در انگلیس نشانگر یک فرصت از دست رفته در جهان برای مقابله با تغییرات آب و هوایی و جلوگیری از تولید بیشتر آلاینده ها خواهد بود.

29 ژوئن در نشستی در پریستون،شورای شهر لانکشایر درخواست مطرح شده از سوی کودریلا را در برابر افسران برنامه ریزی رد کرد. این طرح پیشنهادی با 9 رای مخالف در برابر 3 رای موافق و 2 رای ممتنع از سوی شورای شهر رد شده است. این تصمیم یک پیروزی برای تعدادی از سازمان های غیر دولتی بود که در طول چندین سال برای متقاعد کردن مردم انگلیس در این زمینه تلاش می کردند که اگر شیل گاز در محدوده 50 مایلی به بهره برداری برسد، این مساله به معنای پایان زندگی خواهد بود.

البته این دیدگاهی است که بسیاری از متخصصین با آن موافق نیستند. بی شک این تصمیم و تبعات آن تاثیرات زیادی خواهد داشت. این تصمیم می تواند اخرین میخ بر تابوت انقلاب شیل گاز در انگلیس باشد.


*ویژگی های آمریکا
کودریلا قطعا خواستار تجدیدنظر در رای صادر شده از سوی شورای شهر لانکشایر خواهد کرد و دولت که به شدت از شیل گاز حمایت می کند، احتمالا رای مخالف شورای شهر را رد می کند.  ولی در شرایط کنونی و با توجه به موج مخالفت های گسترده می توان گفت که انقلاب شیل گاز در انگلیس مرده است.

گفته شده است که تصمیم اخیر شورای شهر یک تایید نهایی به مجموعه ای از موانعی بوده که برای توسعه شیل گاز در انگلیس وجود داشته است. برای درک این مساله باید در نظر بگیریم که چرا آمریکا توانست به انقلاب انرژی در زمینه شیل گاز دست یابد.

فهرست طولانی از ویژگی هایی وجود دارد که توضیح می دهد چرا تولید شیل گاز در آمریکا به سرعت با افزایش روبرو شده است.
در سال 2000 میلادی، شیل گاز تقریبا هیچ نقشی در تولید گاز در داخل آمریکا نداشته است. تا سال گذشته سهم شیل گاز در تولید گاز طبیعی آمریکا به بیش از 50 درصد رسیده است و این روند به سرعت رو به افزایش است. ایجاد انگیزه اقتصادی برای اجرای پروژه های شیل گاز و ایجاد رقابت و پویایی در بخش حفاری و اکتشاف تاثیر زیادی بر افزایش تولید شیل گاز در آمریکا داشته است.

از سوی دیگر شرکتهای فعال در زمینه شیل گاز دسترسی زیادی به منابع مالی مورد نیاز داشته اند. ولی این ویژگی ها در انگلیس وجود نداشته و چشم انداز انقلاب شیل گاز در این کشور تقریبا یک رویای غیر واقعی است.

با وجود استدلال دولت انگلیس در این خصوص که انقلاب شیل گاز می تواند منجر به کاهش قیمت گاز در بازار داخلی شود و این مساله در نهایت به معنای افزایش عرضه گاز در خط لوله های اروپایی خواهد شد، ولی ظاهرا بعید به نظر می رسد که این پروژه به واقعیت تبدیل شود.

اگر استدلال های مربوط به فرصت های شغلی درامد دولت و ارتقای امنیت عرضه گاز را کنار بگذاریم، شکست پروژه شیل گاز در انگلیس می تواند نشانگر یک فرصت از دست رفته در جهانی باشد که برای مقابله با تغییرات آب و هوایی تلاش می کند.


کد مطلب: 9788

آدرس مطلب: https://www.mizenaft.com/news/9788/شکست-پروژه-شیل-گاز-انگلستان

ميز نفت
  https://www.mizenaft.com