چند رسانه ای
آرشيو اخبار
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
بازدید شهنازی زاده از دکل حفاری شمال  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۷ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۵۵
خداحافظ کارت سوخت / کارتون  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۳ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۵
 
خط لوله اتیلن غرب - عصر نفت
۲ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۳
 
پتروشیمی بوعلی - عصر فت ن
۳۰ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۲۸